วิธีการตั้งค่า Nebula Cloud ของ Zyxel จากศูนย์

สำหรับวีดีโอตัวนี้ เป็นวีดีโอเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจใน Nebula Cloud ของ Zyxel แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง โดยที่ผมตั้งโจทย์ว่า

เป็นองค์กร ที่มี Gateway / Switch / Access Point
มีการกำหนด VLAN ทั้งหมด 5 VLAN กับอีก 3 SSID ใน แต่ละ VLAN รวมไปถึงการ Block เว็บที่ไม่อยากให้พนักงานเข้าด้วย

เป็น Tutorial ตัวนึงที่เอาไว้อ้างอิงได้นะครับ